logo

Bezuidenhout Begroot

Waarom Bezuidenhout Begroot?

Waarom Bezuidenhout Begroot?

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld voor meer zeggenschap. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, gezelligere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van Bezuidenhout samen het wijkbudget van € 40.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien. Bezuidenhout is de tweede wijk in het stadsdeel met een eigen wijkbudget. In Bezuidenhout-West is het wijkbudget begin juni 2020 afgerond. Ook Benoordenhout en Mariahoeve komen aan de beurt.

Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Alle bewoners kregen in de periode van 26 maart t/m 23 april de mogelijkheid om een initiatief in te dienen. De 55 ingediende plannen verschenen direct online en hadden minimaal 25 ‘likes’ nodig om door te gaan naar de volgende ronde; de haalbaarheidscheck door de gemeente. Er werden in totaal 1.829 likes uitgedeeld. 29 plannen kregen meer dan 25 positieve likes en werden getoetst op haalbaarheid.

Op 5 juni werden de 11 haalbare plannen voor de begrotingsfase bekend gemaakt. Hierna konden bewoners van 12 jaar en ouder met een persoonlijke stemcode het bedrag van      € 40.000,- verdelen over één of meerdere plannen naar keuze. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Met als resultaat de zes winnende initiatieven, die met waar nodig professionele begeleiding vanuit de gemeente, worden uitgevoerd.

Hoe verder?

Hoe verder?

Met de indieners van de zes winnende plannen wordt contact opgenomen over het vervolg. De volgende wijkbudgetten in stadsdeel Haagse Hout zijn voor Benoordenhout en Mariahoeve. De planning wordt later bekend gemaakt.

Contact

Contact

Heb je vragen over het gebruik van Bezuidenhout Begroot? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar bezuidenhoutbegroot@denhaag.nl

Tijdlijn

Tijdlijn

26 maart t/m 23 april

Plannen insturen op de 4 thema’s

26 maart t/m 30 april

Campagne voeren en plannen liken

1 mei t/m 5 juni

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

5 juni

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

5 juni t/m 3 juli

Bezuidenhout Begroot: bewoners verdelen € 40.000,- over de haalbare plannen

10 juli

Bekendmaking winnende plannen

11 juli 2020 t/m 10 juli 2021

Uitvoering winnende plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanAnnuleren